Giải câu 21 bài Luyện tập sgk Toán 7 tập 2 trang 36

  • 1 Đánh giá

Câu 21: trang 36 sgk Toán 7 tập 2

Tính tổng của các đơn thức:

Bài làm:

Tổng của ba đơn thức là:

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021