Đáp án câu 2 đề 7 kiểm tra học kì 2 toán 7

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Tìm nghiệm của đa thức f(x) =

Bài làm:

Câu 2:

f(x) = 0 =>

=> hoặc $-x+1=0$

=> hoặc $x=1$

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021