Giải Câu 1 Bài 1: Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác sgk Toán 7 tập 2 Trang 55

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 55 - SGK Toán 7 tập 2

So sánh các góc của tam giác ABC, biết rằng:

AB = 2cm, BC = 4cm, AC = 5cm

Bài làm:

Giải Câu 1 Bài 1: Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác - sgk Toán 7 tập 2 Trang 55

Trong tam giác ABC, (áp dụng định lí về quan hệ giữa góc và cạnh trong một tam giác) ta có:

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021