Giải Câu 2 Bài 1: Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác sgk Toán 7 tập 2 Trang 55

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 55 - SGK Toán 7 tập 2

So sánh các cạnh của tam giác ABC, biết rằng:

; \(\widehat{B}=45^0\)

Bài làm:

Giải Câu 2 Bài 1: Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác - sgk Toán 7 tập 2 Trang 55

Tam giác ABC có

(theo định lý tổng ba góc trong tam giác)

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021