Giải câu 13 bài 3: Đơn thức sgk Toán 7 tập 2 trang 32

  • 1 Đánh giá

Câu 13: trang 32 sgk Toán 7 tập 2

Tính tích các đơn thức sau rồi tìm bậc của đơn thức thu được:

a) và \(2xy^3\)

b) và \(-2x^3y^5\)

Bài làm:

a.

Đơn thức tích có bậc 7.

b.

Đơn thức tích có bậc 12.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021