Giải Câu 54 Bài 8: Tính chất ba đường trung trực của tam giác sgk Toán 7 tập 2 Trang 80

  • 1 Đánh giá

Câu 54: Trang 80 - SGK Toán 7 tập 2

Vẽ đường tròn đi qua ba đỉnh của tam giác ABC trong các trường hợp sau:

a) , \(\widehat{B}\), \(\widehat{C}\) đều nhọn

b)

c)

Bài làm:

a) Tam giác có ba góc đều nhọn thì tâm đường tròn nằm trong tam giác.

Giải Câu 54 Bài 8: Tính chất ba đường trung trực của tam giác - sgk Toán 7 tập 2 Trang 80

b) Tam giác vuông thì tâm đường tròn nằm trên cạnh huyền.

Giải Câu 54 Bài 8: Tính chất ba đường trung trực của tam giác - sgk Toán 7 tập 2 Trang 80-2

c) Tam giác có góc tù thì tâm đường tròn nằm ngoài tam giác.

Giải Câu 54 Bài 8: Tính chất ba đường trung trực của tam giác - sgk Toán 7 tập 2 Trang 80-3

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021