Giải câu 12 bài Luyện tập sgk Toán 7 tập 2 trang 14

  • 1 Đánh giá

Câu 12: trang 14 sgk Toán 7 tập 2

Nhiệt độ trung bình hàng tháng trong một năm của một địa phương được ghi lại trong bảng 16 (đo bằng độ C):

Tháng123456789101112
Nhiệt độ trung bình182028303132312825181817

a) Hãy lập bảng "tần số" .

b) Hãy biểu diễn bằng biểu đồ đoạn thẳng.

Bài làm:

a) Bảng "tần số" về nhiệt độ trung bình hằng tháng trong mọt năm của một địa phương

Nhiệt độ (đo bằng 1718202528203132
Tần số (n)13112121N=12

b) Biểu đồ đoạn thẳng

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021