Giải câu 9 bài Luyện tập sgk Toán 7 tập 2 trang 12

  • 1 Đánh giá

Câu 9: trang 12 sgk Toán 7 tập 2

Thời gian giải một bài toán (tính theo phút) của 35 học sinh được ghi trong bảng 14:

310781096
48781095
8866888
76105878
84105479

a) Dấu hiệu ở đây là gì ? Số các giá trị là bao nhiêu ?

b) Lập bảng "tần số" và rút ra một số nhận xét.

Bài làm:

a)

  • Dấu hiệu: Thời gian giải một bài toán
  • Số giá trị khác nhau: 8

b) Bảng "tần số"

Thời gian (phút)345678910
Tần số (n)133451135N=35

Nhận xét

  • Thời gian giải 1 bài toán của 35 học sinh chỉ nhận 8 giá trị khác nhau.
  • Người giải nhanh nhất là 3 phút (có 1 học sinh).
  • Người giải chậm nhất là 10 phút.
  • Thời gian giải xong chủ yếu từ 6 đến 8 phút.
  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021