Giải câu 51 bài Luyện tập sgk Toán 7 tập 2 trang 46

  • 1 Đánh giá

Câu 51: trang 46 sgk Toán 7 tập 2

Cho hai đa thức:

a) Sắp xếp các hạng tử của mỗi đa thức theo lũy thừa tăng của biến.

b) Tính và $P(x) - Q(x).$

Bài làm:

a. Lưu ý: Ta cần thu gọn đa thức (nếu được)

b. Ta đặt dọc đa thức rồi tính

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021