Đáp án câu 3 đề 8 kiểm tra học kì 2 toán 7

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Cho đa thức P(x) = và Q(x) = $-x^{4}+3x^{3}-2x^{2}+5x-2$

a. Tính P(x) - Q(x)

b. Chứng tỏ P(x) - Q(x) không có nghiệm

Bài làm:

Câu 3:

a. P(x) - Q(x) =

=

=

b. Vì => $x^{4}+\frac{3}{2}>0$

Vậy P(x) - Q(x) không có nghiệm

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021