Giải Câu 7 Bài 1: Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác sgk Toán 7 tập 2 Trang 56

  • 1 Đánh giá

Câu 7: Trang 56 - SGK Toán 7 tập 2

Một cách chứng minh khác của định lí 1:

Cho tam giác ABC với AC > AB. Trên tia AC, lấy điểm B' sao cho AB' = AB.

a) Hãy so sánh góc ABC với góc ABB'.

b) Hãy so sánh góc ABB' với góc AB'B.

c) Hãy so sánh góc AB'B với góc ACB.

Từ đó suy ra

Bài làm:

Giải Câu 7 Bài 1: Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác - sgk Toán 7 tập 2 Trang 56

a) Trên tia AC, AB' = AB

mà AB < AC ( giả thiết)

nên B' nằm giữa hai tia BA và BC

=> tia BB' nằm giữa hai tia BA và BC

=>

b) ∆ABB' có AB = AB' nên cân tại A

=>

c) Vì là góc ngoài tại B' của ∆BB'C nên

(câu a)

(câu b)

(câu c)

=>

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021