Toán 7: Đề kiểm tra học kì 2 (Đề 4)

  • 1 Đánh giá

Đề có đáp án. Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán 7 (Đề 4). Học sinh luyện đề bằng cách tự giải đề sau đó xem đáp án có sẵn để đối chiếu với bài làm của mình. Chúc các bạn học tốt.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

ĐỀ 4

Câu 1: Cho f(x) = . Tìm m biết x= -1 là nghiệm của f(x)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Cho f(x) =

g(x) =

a. Tính f(x) + g(x)

b. Tính f(x) - g(x)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Tìm nghiệm của đa thức: g(x) =

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Điểm kiểm tra môn Toán học kì II của lớp 7B được thống kê như sau:

Điểm (x)45678910
Tần số (n)1415141051

a. Dấu hiệu trên có tất cả bao nhiêu giá trị

b. Tính số trung bình cộng

c. Tìm mốt của dấu hiệu

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Trên cạnh BC lấy D sao cho BD= BA.

a. Chứng minh

b. Chứng minh AD là phân giác của

c. Vẽ DK vuông góc với AC (K thuộc AC) chứng minh AK = AH

d. Chứng minh AB+ AC< BC+ 2AH

=> Xem hướng dẫn giải


  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021