Giải câu 32 Bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc sgk Toán 7 tập 2 Trang 70

  • 1 Đánh giá

Câu 32: Trang 70 - SGK Toán 7 tập 2

Cho tam giác ABC. Chứng minh rằng giao điểm của hai tia phân giác của hai góc ngoài B1 và C1 (h.32) nằm trên tia phân giác của góc A.

Giải 32 Bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc - sgk Toán 7 tập 2 Trang 70

Bài làm:

Giải 32 Bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc - sgk Toán 7 tập 2 Trang 70-2

Gọi M là giao điểm của hai tia phân giác của hai góc ngoài B và C của ΔABC.

Kẻ MH ⊥ AB; MI ⊥ BC; MK ⊥ AC

Vì M nằm trên tia phân giác của góc B1 nên MH = MI

Vì M nằm trên tia phân giác của góc C1 nên MH = MK

Suy ra: MI = MK

=> M thuộc phân giác của góc A (Định lí 2)

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021