Toán 7: Đề kiểm tra học kì 2 (Đề 2)

  • 1 Đánh giá

Đề có đáp án. Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán 7 (Đề 2). Học sinh luyện đề bằng cách tự giải đề sau đó xem đáp án có sẵn để đối chiếu với bài làm của mình. Chúc các bạn học tốt.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

ĐỀ 2

Câu 1: Cho f(x)= và f(x) + g(x) = $2(x^{3}-1)-(3x+4)2x$. Tìm g(x) và giá trị của g(x) tại x = -2

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Cho A(x) =

a. Tính giá trị của A(x) tại x=2

b. Tìm x, biết A(x) = -1

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Điều tra về tuổi nghề của các công nhân trong một phân xưởng thu được bảng số liệu sau:

981097891096
107961075989
891010109610510

a. Dấu hiệu ở đây là gì? Có bao nhiêu công nhân trong phân xưởng?

b. Lập bảng tần số và nhận xét

c. Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Tìm nghiệm của đa thức

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Cho tam giác DEF có , tia phân giác DH. Qua H kẻ HI vuông góc với DF (I thuộc DF) chứng minh:

a.

b. DH là đường trung trực của đoạn EI

c. EH < HF

=> Xem hướng dẫn giải


  • 2 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021