Đáp án câu 1 đề 8 kiểm tra học kì 2 toán 7

  • 1 Đánh giá

ĐỀ 8

Câu 1: Cho đa thức

a. Thu gọn và tìm bậc của đa thức A

b. Tính giá rị của đa thức A tại x= -3; y= 2

Bài làm:

Câu 1:

a.

Bậc của đa thức A là 4

b. Thay x= -3; y= 2 ta có:

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021