Giải Câu 65 Bài Ôn tập chương 3 Phần Bài tập sgk Toán 7 tập 2 Trang 87

  • 1 Đánh giá

Câu 65: Trang 87 - SGK Toán 7 tập 2

Có thể vẽ được mấy tam giác (phân biệt) với ba cạnh là ba trong năm đoạn thẳng có độ dài như sau: 1cm, 2cm, 3cm, 4cm và 5cm?

Bài làm:

Để tạo được một tam giác thì độ dài ba cạnh phải thoả mãn bất đẳng thức tam giác. Đó là tổng độ dài hai cạnh bất kỳ phải lớn hơn cạnh còn lại.

Vì vậy chỉ có bộ ba độ dài sau thoả mãn (2,3,4); (2,4,5); (3,4,5).

Giải Câu 65 Bài Ôn tập chương 3 - Phần Bài tập - sgk Toán 7 tập 2 Trang 87

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021