Đáp án câu 1 đề 9 kiểm tra học kì 2 toán 7

  • 1 Đánh giá

ĐỀ 9

Câu 1: Cho các đa thức F(x) = và Q(x) = $5x^{2}-6x-\frac{1}{3}$

a. Tính F(x) - Q(x)

b. Tìm nghiệm của F(x) - Q(x)

Bài làm:

Câu 1:

a. F(x) - Q(x) =

=

=

b. => $4x=-\frac{16}{3}$

=>

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021