Giải Câu 23 Bài 4: Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác sgk Toán 7 tập 2 trang 66

  • 1 Đánh giá

Câu 23: Trang 66 - SGK Toán 7 tập 2

Cho G là trọng tâm của tam giác DEF với đường trung tuyến DH. Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào đúng ?

; \(\frac{DG}{GH} = 3\)

; \(\frac{GH}{DG}= \frac{2}{3}\)

Giải Câu 23 Bài 4: Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác - sgk Toán 7 tập 2 trang 66

Bài làm:

G là trọng tâm của tam giác DEF với đường trung tuyến DH. Ta có:

Vậy khẳng định là đúng

Các khẳng định còn lại sai

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021