Trắc nghiệm Toán lớp 8

Dưới đây là loạt bài về trắc nghiệm toán 8. Các câu hỏi và bài tập đều có đáp án. Phần này giúp học sinh ôn luyện kiến thức rất tốt và làm quen với hình thức thi trắc nghiệm. Để tìm bài này trên Google, các bạn gõ vào ô tìm kiếm cụm từ: trac nghiem toan 8 KhoaHoc

TRẮC NGHIỆM TOÁN 8 TẬP 1

HỌC KỲ

Trắc nghiệm học kì I

Trắc nghiệm học kì II

PHẦN SỐ HỌC

CHƯƠNG 1: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC

Trắc nghiệm bài 1: Nhân đơn thức với đa thức

Trắc nghiệm bài 2: Nhân đa thức với đa thức

Trắc nghiệm bài 3: Những hằng đẳng thức đáng nhớ

Trắc nghiệm bài 4: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)

Trắc nghiệm Bài 6: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung

Trắc nghiệm bài 7: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức

Trắc nghiệm bài 8: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử

Trắc nghiệm bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Trắc nghiệm bài 10: Chia đơn thức cho đơn thức

Trắc nghiệm bài 11: Chia đa thức cho đơn thức

Trắc nghiệm bài 12: Chia đa thức một biến đã sắp xếp

Trắc nghiệm chương 1: Phép nhân và phép chia các đa thức

CHƯƠNG 2: PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

Trắc nghiệm bài 1: Phân thức đại số

Trắc nghiệm bài 2: Tính chất cơ bản của phân thức

Trắc nghiệm bài 3: Rút gọn phân thức

Trắc nghiệm bài 4: Quy đồng mẫu thức

Trắc nghiệm bài 5: Phép cộng các phân thức đại số

Trắc nghiệm bài 6: Phép trừ các phân thức đại số

Trắc nghiệm bài 7: Phép nhân các phân thức đại số

Trắc nghiệm bài 8: Phép chia các phân thức đại số

Trắc nghiệm bài 9: Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức

Trắc nghiệm bài: Ôn tập chương II Phân thức đại số

Trắc nghiệm chương 2: Phân thức đại số

PHẦN HÌNH HỌC

CHƯƠNG 1: TỨ GIÁC

Trắc nghiệm bài 1: Tứ giác

Trắc nghiệm bài 2: Hình thang

Trắc nghiệm bài 3: Hình thang

Trắc nghiệm bài 4: Đường trung bình của tam giác, của hình thang

Trắc nghiệm bài 6: Đối xứng trục

Trắc nghiệm bài 7: Hình bình hành

Trắc nghiệm bài 8: Đối xứng tâm

Trắc nghiệm bài 9: Hình chữ nhật

Trắc nghiệm bài 10: Đường thẳng song song với đường thẳng cho trước

Trắc nghiệm bài 11: Hình thoi

Trắc nghiệm bài 12: Hình vuông

Trắc nghiệm bài: Ôn tập chương I Tứ giác

Trắc nghiệm chương 1: Tứ giác

TRẮC NGHIỆM TOÁN 8 TẬP 2

PHẦN SỐ HỌC

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

Trắc nghiệm bài 1: Mở đầu về phương trình

Trắc nghiệm bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải

Trắc nghiệm bài 3: Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0

Trắc nghiệm bài 4: Phương trình tích

Trắc nghiệm bài 5: Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

Trắc nghiệm Bài 6: Giải bài toán bằng cách lập phương trình

Trắc nghiệm Bài 7: Giải bài toán bằng cách lập phương trình (tiếp)

Trắc nghiệm chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn

CHƯƠNG 4: BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

Trắc nghiệm Bài 1: Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng

Trắc nghiệm bài 2: Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân

Trắc nghiệm bài 3: Bất phương trình một ẩn

Trắc nghiệm bài 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn

Trắc nghiệm bài 5: Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

Trắc nghiệm chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn

PHẦN HÌNH HỌC

CHƯƠNG 3: TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG

Trắc nghiệm Bài 1: Định lí Ta-lét trong tam giác

Trắc nghiệm Bài 2: Định lí đảo và hệ quả của định lí Ta-lét

Trắc nghiệm Bài 3: Tính chất đường phân giác của tam giác

Trắc nghiệm Bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng

Trắc nghiệm Bài 5: Trường hợp đồng dạng thứ nhất

Trắc nghiệm Bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai

Trắc nghiệm Bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ ba

Trắc nghiệm Bài 8: Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông

Trắc nghiệm chương 3: Tam giác đồng dạng

CHƯƠNG 4: HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG. HÌNH CHÓP ĐỀU

Trắc nghiệm Bài 1: Hình hộp chữ nhật

Trắc nghiệm Bài 2: Hình hộp chữ nhật (tiếp)

Trắc nghiệm Bài 3: Thể tích của hình hộp chữ nhật

Trắc nghiệm Bài 4: Hình lăng trụ đứng

Trắc nghiệm Bài 5: Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng

Trắc nghiệm Bài 6: Thể tích của hình lăng trụ đứng

Trắc nghiệm Bài 7: Hình chóp đều và hình chóp cụt đều

Trắc nghiệm Bài 8: Diện tích xung quanh của hình chóp đều

Trắc nghiệm Bài 9: Thể tích của hình chóp đều

Trắc nghiệm chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 8