Trắc nghiệm Hình học 8 Bài 9: Thể tích của hình chóp đều

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Bài 9: Thể tích của hình chóp đều Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Thể tích hình chóp có đáy là tam giác đều có cạnh là 6, các cạnh bên bằng là:

 • A.9
 • B.9
 • C.
 • D.

Câu 2: Hình chóp tứ giác đều có độ dài cạnh bên là 5cm, chiều cao hình chóp là 4cm. Thể tích hình chóp là:

 • A.30
 • B.24
 • C.22
 • D.18

Câu 3: Một hình chóp tứ giác đều và một lăng trụ đứng tứ giác đều như hình vẽ dưới đây ( cạnh đáy và chiều cao bằng nhau). Nếu thể tích hình chóp là V thì thể tích lăng trụ là:

 • A.V
 • B.2V
 • C.3V
 • D.4V

Câu 4: Với mỗi đỉng của hình lập phương, ta xét hình chóp xác định bởi đỉnh ấy và các trung điểm của ba cạnh xuất phát từ đỉnh ấy.Khi ta cắt bỏ các hình chóp này thì tỉ số thể tích phần còn lại với thể tích khối lập phương ban đầu gần nhất với số nào dưới đây?

 • A.75%
 • B.68%
 • C.81%
 • D.84%

Câu 5: Một hình gồm hai hình chóp gắn liền được tạo thành bằng cách nối tâm cua rhia mặt liên tiếp của hình lập phương. vậy tỉ số thể tích được tạo đó và khối lập phương:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 6: Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có AB=60cm, SB=50cm. Thể tích của hình chóp S.ABCD là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 7: Một khối đá hình chóp tứ giác ddeefu S.ABCD có cạnh đáy là 2m. chiều cao khối đá là 2m.Mỗi mét khối đã nặng 3 tấn. Khối lượng của khối đá là:

 • A.24 tấn
 • B.12 tấn
 • C.8 tấn
 • D.16 tấn

Câu 9: Một hình chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng 12 và cjanh bên bằng 10. thể tích của hình chóp này là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.Cả ba kết quả trên đều sai

Câu 10: Hình chóp tứ giác đều có độ dài cạnh bên là 5cm, chiều cao hình chóp là 4cm. Thể tích của hình chóp là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải Bài 9: Thể tích của hình chóp đều sgk Toán 8 tập 2 Trang 122


 • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021