Trắc nghiệm Đại số 8 Bài 7: Giải bài toán bằng cách lập phương trình (tiếp)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Bài 7: Giải bài toán bằng cách lập phương trình (tiếp) Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Mẹ hơn con 24 tuổi. Sau 2 năm nữa thì tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con. Tuổi của con là:

 • A. 5.
 • B. 10.
 • C. 15.
 • D. 20.

Câu 2: Hai số chẵn liên tiếp biết biết tích của chúng là 24 là:

 • A. 2;4
 • B. 4;6
 • C. 6;8
 • D. 8;10

 • A. 23,5cm
 • B. 47cm
 • C. 100cm
 • D. 3cm

 • A. 1h
 • B. 2h
 • C. 3h
 • D. 4h

 • A. 20km/h
 • B. 20km/h
 • C. 25km/h
 • D. 30km/h

Câu 6:Điểm kiểm tra toán của một lớp được cho dưới đây:

Điểm x

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tần số (f)

0

0

1

14

5

6

4

3

n=40

Điểm trung bình của lớp là 6,5.Các giá trị thích hợp ở hai ô còn lại từ trái qua phải lần lượt là:

 • A.5 và 2
 • B.2 và 5
 • C.3 và 4
 • D.6 và 1

Câu 7: Hãy lấy 5 lần tuổi của tôi sau 5 năm nữa trừ đi 5 lần tuổi của tôi cách đây 5 năm, lúc đó sẽ cho số tuổi của tôi.Tính số tuổi hiện tại của tôi.

Gọi x là số tuổi của tôi hiện tại.Điều kiện x nguyên dương

Phương trình lập được đối với bài toán này là:

 • A.(5x+5)-(5x-5)=x
 • B.5(x+5)-5(x-5)=x
 • C.5(5x-5)-5(x+5)=x
 • D.Một kết quả khác

Câu 8: Khi Hai đi học,Hai bước trung bình 90 bước mỗi phúc, một bước dài 75cm.hai mất 16 phút để đến trường.Em Hai,Ba đi học cùng trường vào theo một lộ trình như Hai,bước trung bình 100 bước mỗi phút, nhưng mỗi bước chỉ dài 60cm.Hỏi Ba phải mất bao lâu mới tới trường?

 • A. phút
 • B.15 phút
 • C.18 phút
 • D.20 phút

Câu 9: Cho 4 số nguyên, nếu cộng từng ba số, ta được tổng 180,197,208 và 222.Tìm số lớn nhất trong 4 số đó?

 • A.77
 • B.83
 • C.89
 • D.95

Câu 10: Một túi gồm những loại 1 xu,10xu,25xu.Số đồng 10 xu gấp hai số đồng 1 xu và số đồng 25 xu gấp ba số đồng 10 xu.Dố tiền trong túi có thể là số nào dưới đây?

(1 đồng bằng 100 xu)

 • A.306 đồng
 • B.333 đồng
 • C.324 đồng
 • D.348 đồng

Câu 11: Một đội máy cày dự định một ngày cày 44ha.Khi thực hiện mỗi ngày cày 57 ha.Vì vậy không những đã cày xong trước thời hạn 1 ngày mà còn cày thêm được 8 ha nữa.Diện tích ruộng mà đội phải cày theo kế hoạch là:

 • A.228ha
 • B.220ha
 • C.212ha
 • D.202ha
Xem đáp án

=> Kiến thức Toán đại 8 tập 2 Bài 7: Giải bài toán bằng cách lập phương trình (tiếp) sgk trang 26


 • 21 lượt xem