Trắc nghiệm Hình học 8 Bài 2: Hình hộp chữ nhật (tiếp)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Bài 2: Hình hộp chữ nhật (tiếp) Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Một hình hộp chữ nhật có chiều dài chiều rộng và diện tích xung quanh lần lượt là 7cm, 4cm và 110. Chiều cao của hình hộp chữ nhật là:

 • A.4cm
 • B.10cm
 • C.2,5cm
 • D.5cm

Câu 2:Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D' có CC'=3cm, C'D'=4cm và A'D'=6cm. Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 13: Diện tích toàn phần của một hình chữ nhật ABCD.A'B'C'D" có AB=6; AA'=5; AC'= là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 4: Cho một hình lập phương, PQ là đường chéo hình lập phương.Biết độ dài PQ=a, diện tích toàn phần của hình lập phương là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 5: Tổng độ dài 12 cạnh của một hình hộp chữ nhật là 140, và khoảng các từ một đỉnh đến đỉnh xa nhất là 21. Vậy tổng diện tích 6 mặt hình hộp là:

 • A.776
 • B.784
 • C.798
 • D.800

Câu 6: Tổng diện tích các mặt của hình hộp chữ nhật là và tổng độ dài các cạnh là 24cm. Vậy độ dài đường chéo tính bằng cm là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 7: Một hình hộp chữ nhật có chiều rộng, chiều dài và chiều cao theo thứ tự là 2,5,3 (cm).Tính diện tích xung quanh của hình hộp.

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 8: Một hình hộp chữ nhật có chiều rộng, chiều dài và diện tích xung quanh lần lượt là 4m,5m và 54.Chiều cao của hình hộp chữ nhật là:

 • A.5m
 • B.6m
 • C.4m
 • D.3m

Câu 9: Một hình hộp chữ nhật có chiều dài, chiều cao và diện tích xung quanh lần lượt là 8m,5m và . Chiều rộng của hình hộp chữ nhật là:

 • A.3m
 • B.2m
 • C.4m
 • D.1m

Câu 10:Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D' có chiều dài cạnh đáy là 8cm, chiều cao là 10cm, diện tích mặt đáy là . Kết quả nào sau đây đúng:

 • A.Diện tích xung quanh của hình hộp là
 • B.Diện tích toàn phần của hình hộp là
 • C.Chiều rộng của mặt đáy là 40:10=4(cm)
 • D.Cả 2 kết quả trên đều đúng.
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải Bài 2: Hình hộp chữ nhật (tiếp) sgk Toán 8 tập 2 Trang 97


 • 34 lượt xem