Trắc nghiệm Đại số 8 bài 5: Phép cộng các phân thức đại số

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 5: Phép cộng các phân thức đại số Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Tổng hai phân thức và $\frac{x-1}{x+1}$ bằng phân thức nào sau đây:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 2: Tổng hai phân thức và $\frac{1}{x^{2}-x+1}$ bằng phân thức nào sau đây:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 3: Tổng các phân thức bằng phân thức nào sau đây:

 • A.0
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 4: Chọn câu trả lời đúng :

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 5: Chọn câu trả lời đúng

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 6: Chọn câu trả lời đúng

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 7: Giá trị của biểu thức không phụ thuộc vào x,y là:

 • A.1
 • B.2
 • C.0
 • D.-1

Câu 8: Kết quả của phép cộng các phân thức là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 9: Tổng bằng:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 10: Tổng bằng:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 5: Phép cộng các phân thức đại số sgk Toán 8 tập 1 Trang 44 48


 • 7 lượt xem