Trắc nghiệm Hình học 8 Bài 8: Diện tích xung quanh của hình chóp đều

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Bài 8: Diện tích xung quanh của hình chóp đều Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Hình chóp cụt có 2p, 2p' lần lượt là chu vi của hai đáy, d là chiều cao của hình thang ( mặt bên), diện tích xưng quanh của hình chóp cụt đều được tính theo công thức:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 2: Một hình chóp tứ giác đều có diện tích xung quanh là , trung đoạn của 5cm. Độ dài cạnh đáy là:

 • A.6cm
 • B.12cm
 • C.3cm
 • D.1,5cm

Câu 3: Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có diện tích toàn phần là . SB=x. Ta có:

 • A.x=5
 • B.x=25
 • C.x=2,5
 • D.x=

Câu 4: Cho hình chóp tứ giác đều có tất cả các cạnh đều bằng a. Tính diện tích toàn phần của hình chóp:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 5: Một tứ diện đều có cạnh bằng 2, có diện tích toàn phần bằng bao nhiêu?

 • A.8
 • B.16
 • C.
 • D.

Câu 6: Bốn đỉnh của một hình lập phương của đỉnh một hình chóp tam giác đều. Tìm tỉ số diện tích toàn phần của hình lập phương và diện tích toàn phần của hình chóp tam giác đều.

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 7: Một hình chóp tứ giác đều có diện tích , cạnh bên 10cm. Diện tích toàn phần của hình chóp này là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.Một kết quả khác

Câu 8: Một hình chóp cụt tứ giác đều có các cạnh đáy bằng a và 2a. Biết diện tích xung quanh bằng tổng diện tích hai đáy, chiều cao của hình chóp cụt

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.a

Câu 9:Hình chóp tứ giác đều S.ABCD có các mặt bên là những tam giác cân, cạnh đáy bằng 7dm, chiều cao bằng dm. Độ dài cạnh bên của hình chóp là một trong các số sau:

 • A.5dm
 • B.7dm
 • C.6dm
 • D.5,5dm

Câu 10: Cho hình chóp tam giác đều có các cạnh bằng a. Diện tích xung quanh của hình chóp đó là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải Bài 8: Diện tích xung quanh của hình chóp đều sgk Toán 8 tập 2 Trang 119


 • 13 lượt xem