Giải Bài 8: Diện tích xung quanh của hình chóp đều sgk Toán 8 tập 2 Trang 119

  • 1 Đánh giá

Làm thế nào để tính diện tích xung quanh của một hình chóp đều? Để biết chi tiết hơn, KhoaHoc xin chia sẻ với các bạn bài: “Diện tích xung quanh của hình chóp đều” thuộc chương trình môn Toán 8. Với lý thuyết và các bài tập có lời giải chi tiết, hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

Công thức tính diện tích xung quanh hình chóp đều

Giải Bài 8: Diện tích xung quanh của hình chóp đều - sgk Toán 8 tập 2 Trang 119-1

Diện tích xung quanh của hình chóp đều bằng tích của nửa chu vi đáy với trung đoạn.

  • p: nửa chu vi đáy
  • d: trung đoạn của hình chóp đều

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 40: Trang 121 - SGK Toán 8 tập 2

Một hình chóp tứ giác đều có độ dài cạnh bên bằng 25cm, đáy là hình vuông ABCD cạnh 30cm. Tính diện tích toàn phần của hình chóp.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 41: Trang 121 - SGK Toán 8 tập 2

Vẽ, cắt và gấp miếng bìa như hình đã chỉ ra ở hình 125 để được hình chóp tứ giác đều.

a) Trong hình 125a, có bao nhiêu tam giác cân bằng nhau?

b) Sử dụng định lí Pitago để tính chiều cao ứng với đáy của mỗi tam giác.

c) Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình chóp đều này là bao nhiêu?

Giải Câu 41 Bài 8: Diện tích xung quanh của hình chóp đều - sgk Toán 8 tập 2 Trang 121-1

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 42: Trang 121 - SGK Toán 8 tập 2

Tính độ dài đường cao của hình chóp tứ giác đều với các kích thước cho trên hình 125.

Giải Câu 42 Bài 8: Diện tích xung quanh của hình chóp đều - sgk Toán 8 tập 2 Trang 121

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 43: Trang 121 - SGK Toán 8 tập 2

Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của các hình chóp tứ giác đều sau đây (h.126).

Giải Câu 43 Bài 8: Diện tích xung quanh của hình chóp đều - sgk Toán 8 tập 2 Trang 121

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm Hình học 8 Bài 8: Diện tích xung quanh của hình chóp đều


  • 24 lượt xem