Giải Câu 40 Bài 8: Diện tích xung quanh của hình chóp đều sgk Toán 8 tập 2 Trang 121

  • 1 Đánh giá

Câu 40: Trang 121 - SGK Toán 8 tập 2

Một hình chóp tứ giác đều có độ dài cạnh bên bằng 25cm, đáy là hình vuông ABCD cạnh 30cm. Tính diện tích toàn phần của hình chóp.

Bài làm:

Giải Câu 40 Bài 8: Diện tích xung quanh của hình chóp đều - sgk Toán 8 tập 2 Trang 121

Gọi H là trung điểm CD.

Vì tam giác SCD đều =>

Ta có: d = SH =

= = √400 = 20 (cm)

Diện tích xung quanh của hình chóp:

Sxq = pd = .30.4.20 = 1200 (cm2)

Diện tích đáy: Sđ = 302 = 900(cm2)

Diện tích toàn phần của hình chóp:

Stp = Sxq + Sđ = 1200 + 900 = 2100(cm2)

  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021