Giải câu 55 bài Ôn tập chương 3 sgk Toán 8 tập 2 trang 34

  • 1 Đánh giá

Câu 55: trang 34 sgk Toán 8 tập 2

Biết rằng 200 g một dung dịch chứa 50g muối. Hỏi phải pha thêm bao nhiêu gam nước vào dung dịch đó để được một dung dịch chứa 20% muối?

Bài làm:

Gọi x (g) là khối lượng nước phải pha thêm

Khối lượng dung dịch mới là

Vì dung dịch mới có nồng độ 20% nên ta lập được phương trình

(thỏa mãn ĐK).

Vậy phải pha thêm 50g nước thì được dung dịch chứa 20% muối

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021