Giải Câu 48 Bài 8: Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông sgk Toán 8 tập 2 Trang 84

  • 1 Đánh giá

Câu 48: Trang 84 - SGK Toán 8 tập 2

Bóng của một cột điện trên mặt đất có độ dài là 4,5m. Cùng thời điểm đó, một thanh sắt cao 2,1m cắm vuông góc với mặt đất có bóng dài 0,6m.

Tính chiều cao của cột điện.

Bài làm:

Giải Câu 48 Bài 8: Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông - sgk Toán 8 tập 2 Trang 84

Giả sử cột điện là AC, có bóng trên mặt đất là AB.

Thanh sắt là A'C', có bóng trên mặt đất là A'B'.

Vì cột điện và thanh sắt đều vuông góc với mặt đất nên hai tam giác ABC và A'B'C' đều là tam giác vuông.

Cùng một thời điểm các tia nắng mặt trời chiếu xuống mặt đất tạo thành các đường thẳng song song nên hai tam giác vuông ∆ABC và ∆A'B'C' đồng dạng.

=> ∆ABC ∽ ∆A'B'C =>

=>

=>

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021