Giải bài 3: Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0 sgk Toán 8 tập 2 trang 10

  • 1 Đánh giá

Vẫn sử dụng hai quy tắc đã biết ở bài 2 để áp dụng giải phương trình. KhoaHoc xin chia sẻ với các bạn bài 3: Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0. Với lý thuyết và các bài tập có lời giải chi tiết, hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn.

Nội dung bài học gồm 2 phần:

  • Lý thuyết cần biết
  • Hướng dẫn giải bài tập SGK

A. Lý thuyết cần biết

Trong bài này, ta chỉ xét các phương trình mà hai vế của chúng là hai biểu thức hữu tỉ của ẩn, không chứa ẩn ở mẫu và có thể đưa được về dạng hay \(ax=-b\)

Các bước giải

Bước 1:

  • Thực hiện phép tính để bỏ dấu ngoặc (nếu phương trình có ngoặc)
  • Quy đồng mẫu số sau đó cùng nhân 2 vế với mẫu số để khử mẫu (nếu phương trình là phân thức, mẫu không chứa ẩn)

Bước 2: Chuyển các hạng tử chứa ẩn sang một vế, các hằng số sang vế kia.

Bước 3: Thu gọn và giải phương trình nhận được.

CHÚ Ý:

  • Khi giải một phương trình, người ta thường tìm cách biến đổi để đưa phương trình đó về dạng đã biết cách giải (đơn giản nhất là dạng ax + b = 0 hay ax = -b). Việc bỏ dấu ngoặc hay quy đồng mẫu chỉ là những cách thường dùng để nhằm mục đích đó. Trong một vài trường hợp, ta còn có những cách biến đổi khác đơn giản hơn
  • Quá trình giải có thể dẫn đến trường hợp đặc biệt là hệ số của ẩn bằng 0. Khi đó phương trình có thể vô nghiệm hoặc nghiệm đúng với mọi x.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 10: trang 12 sgk Toán 8 tập 2

Tìm chỗ sai và sửa lại các bài giải sau cho đúng:

a.

b.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 11: trang 13 sgk Toán 8 tập 2

Giải các phương trình:

a) (\3x-2=2x-3\)

b)

c)

d)

e)

f)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 12: trang 10 sgk Toán 8 tập 2

Giải các phương trình

a)

b)

c)

d)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 13: trang 13 sgk Toán 8 tập 2

Bạn Hoà giải phương trình như hình 2.

Theo em bạn Hoà giải đúng hay sai?

Em sẽ giải phương trình đó như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm Đại số 8 bài 3: Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0


  • 102 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021