Giải câu 10 bài 3: Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0 -sgk Toán 8 tập 2 trang 12

  • 1 Đánh giá

Câu 10: trang 12 sgk Toán 8 tập 2

Tìm chỗ sai và sửa lại các bài giải sau cho đúng:

a.

b.

Bài làm:

a. Sai ở phép biến đổi đầu tiên, chuyển vế (-6) và (-x) nhưng không đổi dấu.

Sửa lại:

Vậy phương trình có một nghiệm là

b. Sai ở phép biến đổi đầu tiên, chuyển vế (-3) nhưng không đổi dấu.

Sửa

Vậy phương trình có một nghiệm là

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021