Đáp án câu 1 đề 5 kiểm tra học kì II toán 8

  • 1 Đánh giá

II. TỰ LUẬN

Câu 1.Giải các phương trình

a) = $9 $

b) = $2x+5 $

c) = $\frac{3x+5}{x^{2}-9}$

Bài làm:

Câu 1.

a) Giải PT: = $9$

= $9$

= $9+12+3$

= $24$

= $\frac{24}{14}$ = $\frac{12}{7}$

Vậy tập nghiệm của PT là S =

b) = $2x+5 $

* Với thì $|x – 9|$ = $x – 9$ ta có PT: $x – 9$ = $2x + 5 \Leftrightarrow x$ = $- 14$ ( loại)

* Với thì $|x – 9|$ = $9 – x$ ta có PT: $9 – x$ = $2x + 5 \Leftrightarrow x$ = $\frac{4}{3}$ (thỏa mãn)

Vậy tập nghiệm của PT là S = {}

c) ĐKXĐ

= $3x + 5$

= $3x + 5$

= $4$( thỏa mãn ĐKXĐ)

Vậy tập nghiệm của PT là S = {}

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021