Đáp án câu 2 đề 9 kiểm tra học kì II toán 8

  • 1 Đánh giá

Câu 2.

a) Tìm sao cho giá trị của biểu thức A = $2x – 5$ không âm.

b) Giải bất phương trình sau:

Bài làm:

Câu 2

a) A không âm $2x – 5 \geq 0$

b)

Vậy tập nghiệm bất phương trình là {}

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021