Giải Câu 14 Bài 3: Thể tích của hình hộp chữ nhật sgk Toán 8 tập 2 Trang 104

  • 1 Đánh giá

Câu 14: Trang 104 - SGK Toán 8 tập 2

Một bể nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 2m. Lúc đầu bể không có nước. Sau khi đổ vào bể 120 thùng nước, mỗi thùng chứa 20 lít thì mực nước của bể cao 0,8m.

a) Tính chiều rộng của bể nước.

b) Người ta đổ thêm vào bể 60 thùng nước nữa thì đầy bể.

Hỏi bể cao bao nhiêu mét?

Bài làm:

a) Thể tích nước đổ vào:

Chiều rộng của bể nước:

b) Thể tích của hồ nước:

Chiều cao của hồ nước:

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021