Giải Bài 1: Định lí Ta-lét trong tam giác sgk Toán 8 tập 2 Trang 56

  • 1 Đánh giá

Định lí Ta-lét cho ta biết thêm điều gì mới lạ? Để biết chi tiết hơn, KhoaHoc xin chia sẻ với các bạn bài: Định lí Ta-lét trong tam giác thuộc chương trình môn Toán 8 tập 2. Với lý thuyết và các bài tập có lời giải chi tiết, hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn.

A. LÝ THUYẾT

1. Tỉ số của hai đoạn thẳng

Định nghĩa

  • Tỉ số của hai đoạn thẳng là tỉ số độ dài của chúng theo cùng một đơn vị đo.

Kí hiệu

  • Tỉ số của hai đoạn thẳng AB và CD được kí hiệu là

Chú ý: Tỉ số của hai đoạn thẳng không phụ thuộc vào các chọn đơn vị đo.

2. Đoạn thẳng tỉ lệ

Định nghĩa: Hai đoạn thẳng AB và CD gọi là tỉ lệ với hai đoạn thẳng A'B' và C'D' nếu có tỉ lệ thức:

hay \({{AB} \over {A'B'}} = {{C{\rm{D}}} \over {C'D'}}\)

3. Định lí Talet trong tam giác

Giải Bài 1: Định lí Ta-lét trong tam giác - sgk Toán 8 tập 2 Trang 56-1

Nếu một đường thẳng song song với một cạnh của tam giác và cắt hai cạnh còn lại thì nó định ra trên hai cạnh ấy những đoạn thẳng tương ứng tỉ lệ.

Giải Bài 1: Định lí Ta-lét trong tam giác - sgk Toán 8 tập 2 Trang 56-2

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 58 - SGK Toán 8 tập 2

Viết tỉ số của các cặp đoạn thẳng có độ dài như sau:

a) AB = 5cm và CD 15 cm;

b) EF = 48 cm và GH = 16 dm;

c) PQ = 1.2m và MN = 24 cm.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 59 - SGK Toán 8 tập 2

Cho biết = \(\frac{3}{4}\) và CD= 12cm. Tính độ dài AB.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 59 - SGK Toán 8 tập 2

Cho biết độ dài cùa AB gấp 5 lần độ dài của CD và độ dài của A'B' gấp 12 lần độ dài của CD. Tính tỉ số của hai đoạn thẳng AB và A'B'.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 59 - SGK Toán 8 tập 2

Cho biết = \(\frac{AC'}{AC}\) (h.6)

Chứng minh rằng:

a) = \(\frac{AC'}{C'C}\)

b) = \(\frac{CC'}{AC}\).

Giải Câu 4 Bài 1: Định lí Ta-lét trong tam giác - sgk Toán 8 tập 2 Trang 59

Hướng dẫn: Áp dụng tính chất của tỉ lệ thức.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 59 - SGK Toán 8 tập 2

Tìm x trong các trường hợp sau (h.7):

Giải Câu 5 Bài 1: Định lí Ta-lét trong tam giác - sgk Toán 8 tập 2 Trang 59

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm Hình học 8 Bài 1: Định lí Ta-lét trong tam giác


  • 54 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021