Giải câu 1 bài 1: Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng – sgk Toán 8 tập 2 trang 37

  • 1 Đánh giá

Câu 1: trang 37 sgk Toán 8 tập 2

Mỗi khẳng định sau đúng hay sai? Vì sao?

a)

b)

c)

d)

Bài làm:

a)

Vậy khẳng định sai

b)

Vậy khẳng định đúng

c)

Vậy khẳng định đúng

d) Vì

Vậy khẳng định đúng

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021