Giải câu 19 bài Luyện tập sgk Toán 8 tập 2 trang 14

  • 1 Đánh giá

Câu 19: trang 14 sgk Toán 8 tập 2

Viết phương trình ẩn x rồi tính x (mét) trong mỗi hình dưới đây

(S là diện tích của hình)

Bài làm:

Hình 4.a

Ta thấy chiều rộng là , chiều dài là \(2x+2(m)\), diện tích là \(144 (m^2)\)

Vậy ta có thể viết được phương trình sau:

Vậy

Hình 4.b

Ta thấy đáy nhỏ của hình thang dài , đáy lớn của hình thang dài \(x+5(m)\), chiều cao của hình thang là \(6m\), diện tích hình thang là \(75m^2\)

Vậy ta có thể viết được phương trình sau:

Vậy

Hình 4.c

Hình được chia thành 2 hình chữ nhật.

Diện tích hình chữ nhật nhỏ là

Diện tích hình chữ nhật lớn là

Diện tích của cả hai hình là

Vậy ta lập được phương trình sau:

Vậy

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021