Đáp án câu 1 đề 10 kiểm tra học kì II toán 8

  • 1 Đánh giá

II. TỰ LUẬN

Câu 1. Giải các phương trình

a) = $9$

b) = $2x+5$

c) = $\frac{3x+5}{x^2-9}$

Bài làm:

Câu 1

a) Giải phương trình = $9$

$\leftrightarrow20x\ -12\ -6x\ -3\$ =

$\leftrightarrow14x\$ =

$\leftrightarrow14x\$ =

= $\frac{24}{14}$ = $\frac{12}{7}$

Vậy tập nghiệm của PT là S =

b) = $2x+5$

* Với thì $\left|x-9\right|$ = $x-9$ ta có PT: $x-9\$ = $\ 2x+5\ \leftrightarrow x\$ = $\ -14$ (loại)

* Với thì $\left|x-9\right|$ = $9-x$ ta có PT: $9-x$ = $2x+5\leftrightarrow x$ = $\frac{4}{3}$ (thỏa mãn)

Vậy tập nghiệm của PT là S =

c) ĐKXĐ

= $3x+5$

= $3x+5$

= $4$ (Thỏa mãn ĐKXĐ)

Vậy tập nghiệm của PT là S={}

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021