Giải câu 22 bài 4: Phương trình tích sgk Toán 8 tập 2 trang 17

  • 1 Đánh giá

Câu 22: trang 17 sgk Toán 8 tập 2

Bằng cách phân tích vế trái thành nhân tử, giải các phương trình sau:

a.

b.

c.

d.

e.

f.

Bài làm:

a.

Vậy phương trình có tập nghiệm là

b.

Vậy phương trình có tập nghiệm là

c.

Vậy phương trình có một nghiệm là

d.

Vậy phương trình có tập nghiệm là

e.

Vậy phương trình có tập nghiệm là

f.

Vậy phương trình có tập nghiệm là

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021