Đáp án câu 1 đề 9 kiểm tra học kì II toán 8

  • 1 Đánh giá

Câu 1.

a) = $5$

b) = $0$

Bài làm:

a) = $5$

= $3$

= $1$

Vậy tập nghiệm của phương trình là S = {}

b) = $0$

= $0$ hoặc $2x - 3$ = $0$

= $- 2$ hoặc = $32$

Vậy tập nghiệm của phương trình là S = {}

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021