Giải câu 11 bài 3: Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0 -sgk Toán 8 tập 2 trang 12

  • 1 Đánh giá

Câu 11: trang 13 sgk Toán 8 tập 2

Giải các phương trình:

a) (\3x-2=2x-3\)

b)

c)

d)

e)

f)

Bài làm:

a)

Vậy phương trình có một nghiệm là

b)

Vậy phương trình có một nghiệm là

c)

Vậy phương trình có một nghiệm là

d)

(\Leftrightarrow -9+12x=-45+6x\)

Vậy phương trình có một nghiệm là

e)

Vậy phương trình có một nghiệm là

f)

Vậy phương trình có một nghiệm là

  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021