Giải câu 24 bài Luyện tập sgk Toán 8 tập 2 trang 17

  • 1 Đánh giá

Câu 24: trang 17 sgk Toán 8 tập 2

Giải các phương trình:

a)

b)

c)

d)

Bài làm:

a)

Vậy phương trình có tập nghiệm là

b)

Vậy phương trình có tập nghiệm là

c)

Vậy phương trình có tập nghiệm là

d)

Vậy phương trình có tập nghiệm là

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021