Giải Câu 9 Bài: Ôn tập cuối năm Phần Hình học sgk Toán 8 tập 2 Trang 132

  • 1 Đánh giá

Câu 9: Trang 132 - SGK Toán 8 tập 2

Cho tam giác ABC có AB < AC, D là một điểm nằm giữa A và C. Chứng minh rằng :

Bài làm:

Giải Câu 9 Bài: Ôn tập cuối năm - Phần Hình học - sgk Toán 8 tập 2 Trang 132

a) Chứng minh

∆ABD ∽ ∆ACB (g.g) =>

b) Chứng minh

Góc A chung nên ∆ABD ∽ ∆ACB (c.g.c)

=>

Vậy

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021