Giải câu 28 bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫu sgk Toán 8 tập 2 trang 22

  • 1 Đánh giá

Câu 28: trang22 sgk Toán 8 tập 2

Giải các phương trình:

a.

b.

c.

d.

Bài làm:

a. ĐKXĐ \(x \neq 1\)

(không thỏa mãn)

Vậy phương trình vô nghiệm.

b. ĐKXĐ \(x \neq -1\)

(thỏa mãn)

Vậy phương trình có một nghiệm là

c. ĐKXĐ \(x \neq 0\)

(thỏa mãn)

Vậy phương trình có một nghiệm là

d. ĐKXĐ \(x \neq 0; -1\)

(vô lí)

Vậy phương trình vô nghiệm.

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021