Giải Câu 29 Bài 5: Trường hợp đồng dạng thứ nhất sgk Toán 8 tập 2 Trang 74

  • 1 Đánh giá

Câu 29: Trang 74 - SGK Toán 8 tập 2

Cho tam giác ABC và A'B'C' có kích thước như trong hình 35.

a) Tam giác ABC và A'B'C' có đồng dạng với nhau không? Vì sao?

b) Tính tỉ số chu vi của hai tam giác đó.

Giải Câu 29 Bài 5: Trường hợp đồng dạng thứ nhất - sgk Toán 8 tập 2 Trang 74

Bài làm:

a) Ta có:

=>

=> ∆ABC ∽ ∆A'B'C' (trường hợp đồng dạng c-c-c)

b) Vì ∆ABC ∽ ∆A'B'C' theo tỉ số đồng dạng nên tỉ số chu vi của hai tam giác cũng là $\frac{3}{2}$ (áp dụng câu 28)

=>

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021