Giải Câu 50 Bài 9: Thể tích của hình chóp đều sgk Toán 8 tập 2 Trang 125

  • 1 Đánh giá

Câu 50: Trang 125 - SGK Toán 8 tập 2

a) Tính thể tích của hình chóp đều (h.136).

b) Tính diện tích xung quanh của hình chóp cụt đều (h.137).

(Hướng dẫn: Diện tích cần tính bằng tổng diện tích các mặt xung quanh. Các mặt xung quanh là những hình thang cân với cùng chiều cao, các cạnh đáy tương ứng bằng nhau, các cạnh bên bằng nhau).

Giải Câu 50 Bài 9: Thể tích của hình chóp đều - sgk Toán 8 tập 2 Trang 125

Bài làm:

a) A.BCDE là chóp đều có đáy BCDE là hình vuông cạnh 6,5 cm và chiều cao AO = 12cm.

=> Thể tích chóp là:

b) Các mặt bên của hình chóp cụt đều là các hình thang cân có đáy bé là 2cm, đáy lớn 4cm và chiều cao 3,5cm.

=> Diện tích xung quanh của hình chóp cụt đều là:

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021