Trắc nghiệm vật lí 12

Dưới đây là loạt bài về trắc nghiệm vật lý 12. Các câu hỏi và bài tập đều có đáp án. Nội dung trắc nghiệm được trình bày theo từng bài học, chương học trong sách. Phần này giúp học sinh ôn luyện kiến thức rất tốt và làm quen với hình thức thi trắc nghiệm. Để tìm bài này trên Google, các bạn gõ vào ô tìm kiếm cụm từ: trac nghiem ly 12 KhoaHoc

TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ 12

HỌC KỲ

Trắc nghiệm học kì I

Trắc nghiệm học kì 2

CHƯƠNG 1: DAO ĐỘNG

Trắc nghiệm bài 1: Dao động điều hoà

Trắc nghiệm bài 2: Con lắc lò xo

Trắc nghiệm bài 3: Con lắc đơn

Trắc nghiệm bài 4: Dao động tắt dần. Dao động cưỡng bức

Trắc nghiệm bài 5: Tổng hợp hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số. Phương pháp giản đồ Fre-nen

Trắc nghiệm bài 6: Bài tập cuối chương I

Trắc nghiệm chương 1: Dao động

CHƯƠNG 2: SÓNG CƠ VÀ SÓNG ÂM

Trắc nghiệm bài 7: Sóng cơ và sự lan truyền sóng

Trắc nghiệm bài 8: Giao thoa sóng cơ

Trắc nghiệm bài 9: Sóng dừng

Trắc nghiệm bài 10: Đặc trưng vật lí của âm

Trắc nghiệm bài 11: Đặc trưng sinh lí của âm

Trắc nghiệm bài tập cuối chương II

Trắc nghiệm chương 2: Sóng cơ và sóng âm

CHƯƠNG 3: DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

Trắc nghiệm bài 12: Đại cương về dòng điện xoay chiều

Trắc nghiệm bài 13: Các mạch điện xoay chiều

Trắc nghiệm bài 14: Mạch có R, L, C mắc nối tiếp

Trắc nghiệm bài 15: Công suất tiêu thụ của mạch điện xoay chiều. Hệ số công suất

Trắc nghiệm bài 16: Truyền tải điện năng. Máy biến áp

Trắc nghiệm bài 17: Máy phát điện xoay chiều

Trắc nghiệm bài 18: Động cơ không đồng bộ ba pha

Trắc nghiệm bài 19: Bài tập cuối chương III

Trắc nghiệm chương 3: Dòng điện xoay chiều

Trắc nghiệm bài Kiểm tra học kì I

CHƯƠNG 4: DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ

Trắc nghiệm bài 20: Mạch dao động

Trắc nghiệm bài 21: Điện từ trường

Trắc nghiệm bài 22: Sóng điện từ

Trắc nghiệm bài 23: Nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến

Trắc nghiệm Bài tập cuối chương IV

Trắc nghiệm chương 4: Dao động và sóng điện từ

CHƯƠNG 5: SÓNG ÁNH SÁNG

Trắc nghiệm bài 24: Tán sắc ánh sáng

Trắc nghiệm bài 25: Giao thoa ánh sáng

Trắc nghiệm bài 26: Các loại quang phổ

Trắc nghiệm bài 27: Tia hồng ngoại và tia tử ngoại

Trắc nghiệm bài 28: Tia X

Trắc nghiệm Bài tập chương V

Trắc nghiệm chương 5: Sóng ánh sáng

CHƯƠNG 6: LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG

Trắc nghiệm bài 30 : Hiện tượng quang điện. Thuyết lượng tử ánh sáng

Trắc nghiệm bài 31: Hiện tượng quang điện trong

Trắc nghiệm bài 32: Hiện tượng quang - phát quang

Trắc nghiệm bài 33: Mẫu nguyên tử Bo

Trắc nghiệm bài 34: Sơ lược về laze

Trắc nghiệm Bài tập cuối chương VI

Trắc nghiệm chương 6: Lượng tử ánh sáng

CHƯƠNG 7: HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ

Trắc nghiệm bài 35: Tính chất và cấu tạo hạt nhân

Trắc nghiệm bài 36: Năng lượng liên kết của hạt nhân

Trắc nghiệm bài 37: Phóng xạ

Trắc nghiệm bài 38: Phản ứng phân hạch

Trắc nghiệm bài 39: Phản ứng nhiệt hạch

Trắc nghiệm Bài tập cuối chương VII

Trắc nghiệm chương 7: Hạt nhân nguyên tử

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 12