Trắc nghiệm vật lý 12 bài 28: Tia X (P1)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài Trắc nghiệm vật lý 12 bài 28: Tia X (P1). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Tia Rơn – ghen

 • A. trong chân không có tốc độ nhỏ hơn tốc độ ánh sáng
 • B. có tốc độ không phụ thuộc vào môi trường
 • C. có tác dụng dủy diệt tế bào
 • D. bị lệch đường khi đi qua vùng có điện trường hay từ trường

Câu 2: Với f1, f2, f3 lần lượt là tần số của tia hồng ngoại, tia tử ngoại và tia gamma (tia ) thì

 • A. f3>f1>f2
 • B. f2>f1>f3
 • C. f3>f2>f1
 • D. f1>f3>f2

Câu 3: Nguyên tắc phát ra tia Rơn – ghen trong ống Rơn – ghen là:

 • A. Cho chùm phôtôn có bước sóng ngắn hơn giới hạn nào đó chiếu vào một tấm kim loại có nguyên tử lượng lớn
 • B. Cho chùm êlectron có vận tốc lớn đập vào tấm kim loại có nguyên tử lượng lớn
 • C. Nung nóng các vật có tỉ khối lớn lên nhiệt độ rất cao
 • D. Chiếu tia âm cực vào các chất có tính phát quang

Câu 4: Trong ống Rơn – ghen, phần lớn động năng của các êlectron khi đến đối catôt

 • A. bị phản xạ trở lại
 • B. truyền qua đối catôt
 • C. chuyển thành năng lượng tia Rơn – ghen
 • D. chuyển thành nội năng làm nóng đối catôt

Câu 5: Tia X

 • A. có bản chất giống với tia .
 • B. có một số tác dụng như tia tử ngoại.
 • C. chỉ được tạo ra từ ống Rơnghen.
 • D. có vận tốc nhỏ hơn vận tốc ánh sáng.

Câu 6: Tia X không có công dụng

 • A. làm tác nhân gây ion hóa
 • B. chữa bệnh ung thư
 • C. sưởi ấm
 • D. chiếu điện, chụp điện

Câu 7: Trong thí nghiệm tạo tia X ở ống phát tia Rơn – ghen, điện áp đặt vào anôt và catôt của ống là U. Động năng ban đầu của các êlectron khi bứt ra khỏi catôt không đáng kể. Bước sóng nhỏ nhất của các tia X được phát ra sẽ

 • A. tỉ lệ thuận với U
 • B. tỉ lệ nghịch với U
 • C. tỉ lệ thuận với
 • D. tỉ lệ nghịch với

Câu 8: Khi nói về tia Rơnghen (tia X), phát biểu nào dưới đây là sai?

 • A. Tia Rơnghen có tác dụng lên kính ảnh.
 • B. Tia Rơnghen bị lệch trong điện trường và trong từ trường.
 • C. Tần số tia Rơnghen lớn hơn tần số tỉa tử ngoại.
 • D. Tia Rơnghen có bước sóng nhỏ hơn bước sóng tia tử ngoại.

Câu 9: Tìm phát biểu sai

Tia Rơn – ghen

 • A. có tần số càng lớn thì khả năng đâm xuyên càng kém
 • B. có tác dụng lên kính ảnh
 • C. khi chiếu tới một số chất có thể làm chúng phát sáng
 • D. khi chiếu tới một chất khí có thể làm chất khí đó trở nên dẫn điện

Câu 10: Chọn ý sai.

Tia hồng ngoại

 • A. không thể gây ra hiện tượng quang điện bên trong.
 • B. có tác dụng nhiệt nên được dùng để sấy khô nông sản.
 • C. có tác dụng lên một số phim ảnh nên được dùng để chụp hình ban đêm,
 • D. có bản chất giống với tia gamma và tia Rơnghen.

Câu 11: Tia X có bản chất là

 • A. chùm êlectron có tốc độ rất lớn
 • B. chùm ion phát ra từ catôt bị đốt nóng
 • C. sóng điện từ có bước sóng rất lớn
 • D. sóng điện từ có tần số rất lớn

Câu 12: Tia hồng ngoại, tia tử ngoại và tia Rơn – ghen không có tính chất chung nào nêu dưới đây?

 • A. Đều có bước sóng nhỏ hơn so với ánh sáng nhìn thấy
 • B. Đều là sóng điện từ
 • C. Đều có tốc độ bằng nhau trong chân không
 • D. Đều có tính chất sóng

Câu 13: Tia nào dưới đây có tốc độ trong chân không khác với các tia còn lại ?

 • A. Tia sáng màu xanh.
 • B. Tia tử ngoại.
 • C. Tia X.
 • D. Tia catôt.
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 28 vật lí 12: Tia X


Trắc nghiệm vật lý 12 bài 28: Tia X (P2)
 • 41 lượt xem