Trắc nghiệm vật lý 12 bài 22: Sóng điện từ

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài Trắc nghiệm vật lý 12 bài bài 22: Sóng điện từ. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Mạch chọn sóng của một máy thu thanh gồm một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L=6,67uH và một tụ điện có điện dung C=150pF. Cho tốc độ ánh sáng trong chân không . Bước sóng của sóng điện từ mà máy thu được cỡ

 • A. 50m
 • B. 60m
 • C. 40m
 • D. 70m

Câu 2: Sóng điện từ có tần số càng nhỏ thì

 • A. càng dễ quan sát hiện tượng giao thoa
 • B. càng dễ ion hoá chất khí
 • C. càng dễ tác dụng lên phim ảnh
 • D. tính đâm xuyên càng mạnh

Câu 3: Sóng vô tuyến nào sau đây không bị phản xạ ở tần điện li?

 • A. Sóng trung
 • B. Sóng ngắn
 • C. Sóng cực ngắn
 • D. Sóng dài

Câu 4: Sóng điện từ có tần số f = 300 MHz thuộc loại

 • A. sóng dài
 • B. sóng trung
 • C. sóng ngắn
 • D. sóng cực ngắn

Câu 5: Để truyền các tín hiệu truyền hình vô tuyến, người ta thường dùng các sóng điện từ có bước sóng vào khoảng

 • A. 1 km đến 3 km
 • B. vài trăm mét
 • C. 50 m trở lên
 • D. dưới 10 m

Câu 6: Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào sau đây là sai?

 • A. sóng điện từ bị phản xạ khi gặp mặt phân cách giữa hai môi trường
 • B. sóng điện từ truyền được trong môi trường vật chất và trong chân không
 • C. Trong quá trình truyền sóng điện từ, vecto cường độ điện trường và vecto cảm ứng từ luôn cùng phương
 • D. trong chân không, sóng điện từ lan truyền với vận tốc bằng vận tốc ánh sáng

Câu 7: Phát biểu nào sau đây sai khi nói về sóng điện từ?

 • A. Sóng điện từ là điện từ trường lan truyền trong không gian.
 • B. Sóng điện từ không lan truyền được trong chân không.
 • C. Sóng điện từ là sóng ngang.
 • D. Dao động của điện từ trường và từ trường trong sóng điện từ luôn đồng pha nhau

Câu 8: Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào sau đây là sai?

 • A. Sóng điện từ chỉ truyền được trong môi trường vật chất đàn hồi
 • B. sóng điện từ là sóng ngang
 • C. sóng điện từ lan truyền trong chân không với vận tốc
 • D. sóng điện từ bị phản xạ khi gặp mặt phân cách giữa hai môi trường

Câu 9: Một anten vệ tinh có công suất phát sóng là 1570 W hướng về một vùng của Trái Đất. Tín hiệu nhận được từ vệ tinh ở vùng đó trên mặt đất có cường độ là 5.10-10W/m2. Bán kính đáy của hình nón tiếp xúc với mặt đất được vệ tinh phủ sóng là

 • A. 1000 km
 • B. 500 km
 • C. 10000 km
 • D. 5000 km

Câu 10: Chọn phát biểu đúng

 • A. sóng điện từ và sóng cơ học cùng là sóng ngang và cùng truyền được trong chân không
 • B. khi điện tích trong mạch dao động LC biến thiên với tần số f thì năng lượng điện từ sẽ biến thiên tuần hoàn với tần số 2f
 • C. năng lượng sóng điện từ càng lớn khi tần số của nó càng lớn
 • D. sóng vô tuyến có tần số càng nhỏ sẽ càng dễ dàng đi xuyên qua tầng điện li

Câu 11: Tụ xoay gồm tất cả 19 tấm tôn có diện tích , khoảng khắc giữa hai tấm liên tiếp là d=1mm. Tính điện dung của tụ xoay. Mắc hai đầu tụ xoay với cuộn cảm L=5mH. Hỏi khung dao động này có thể thu sóng điện từ có bước sóng bao nhiêu?

 • A. 134m
 • B. 786m
 • C. 942m
 • D. 656m

Câu 12: Nguyên tắc phát sóng điện từ là

 • A. dùng mạch dao động LC dao động điều hòa
 • B. đặt nguồn xoay chiều vào hai đầu mạch LC
 • C. kết hợp mạch chọn sóng LC với anten
 • D. kết hợp máy phát dao động điện từ duy trù với anten.

Câu 13: Kí hiệu các loại sóng điện từ như sau: (1) sóng dài ; (2) sóng trung ; (3) sóng ngắn ; (4) sóng cực ngắn. Những sóng điện từ nào kể trên đều bị tầng điện li phản xạ với mức độ khác nhau?

 • A. Chỉ (1)
 • B. (2) và (3)
 • C. (3) và (4)
 • D. (1), (2) và (3)

Câu 14: Bước sóng của sóng điện từ mà một máy thu vô tuyến điện thu được là . Để máy thu được sóng điện từ có bước sóng $\lambda_{b} =2\lambda $ thì tụ C của mạch chọn sóng phải được ghép

 • A. song song với tụ
 • B. nối tiếp với tụ
 • C. song song với tụ
 • D. nối tiếp với tụ

Câu 15: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về sóng điện từ?

 • A. Điện tích dao động không thể bức xạ sóng điện từ.
 • B. Tốc độ của sóng điện từ trong chân không nhỏ hơn nhiều lần so với tốc độ của ánh sáng trong chân không.
 • C. Tần số của sóng điện từ bằng 2 lần tần số dao động của điện tích.
 • D. Khi một điện tích điểm dao động thì sẽ có điện từ trường lan truyền trong không gian dưới dạng sóng
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 22 vật lí 12: Sóng điện từ


 • 65 lượt xem