Trắc nghiệm hóa 11

Dưới đây là loạt bài về trắc nghiệm hóa học 11. Các câu hỏi và bài tập đều có đáp án. Nội dung trắc nghiệm được trình bày theo từng bài học, chương học trong sách. Phần này giúp học sinh ôn luyện kiến thức rất tốt và làm quen với hình thức thi trắc nghiệm. Để tìm bài này trên Google, các bạn gõ vào ô tìm kiếm cụm từ: trac nghiem hoa 11 KhoaHoc

TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC 11

HỌC KỲ

Trắc nghiệm học kì I

Trắc nghiệm học kì II

CHƯƠNG 1: SỰ ĐIỆN LI

Trắc nghiệm bài 1: Sự điện li

Trắc nghiệm bài 2: Axit, bazơ, muối

Trắc nghiệm: bài 3 Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit bazơ

Trắc nghiệm: bài 4 Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

Trắc nghiệm: bài 5 Luyện tập: Axit, bazơ và muối. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

Trắc nghiệm chương 1: Sự điện li

CHƯƠNG 2: NITO - PHOTPHO

Trắc nghiệm bài 7: Nito

Trắc nghiệm Bài 8: Amoniac và muối amoni

Trắc nghiệm bài 9: Axit nitric và muối nitrat

Trắc nghiệm bài 10: Photpho

Trắc nghiệm bài 11: Axit photphoric và muối photphat

Trắc nghiệm bài 12: Phân bón hóa học

Trắc nghiệm bài 13: Luyện tập tính chất của nitơ, photpho và các hợp chất của chúng

Trắc nghiệm chương 2: Nito- Photpho

CHƯƠNG 3: CACBON - SILIC

Trắc nghiệm bài 15: Cacbon

Trắc nghiệm bài 16: Hợp chất của cacbon

Trắc nghiệm bài 17: Silic và hợp chất của silic

Trắc nghiệm bài 18: Công nghiệp silicat

Trắc nghiệm hóa 11 chương 3: Cacbon- silic

CHƯƠNG 4: ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỮU CƠ

Trắc nghiệm bài 20: Mở đầu về hóa học hữu cơ

Trắc nghiệm bài 21: Công thức phân tử hợp chất hữu cơ

Trắc nghiệm bài 22: Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ

Trắc nghiệm bài 24: Luyện tập: Hợp chất hữu cơ. Công thức phân tử và công thức cấu tạo

Trắc nghiệm chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ

CHƯƠNG 5: HIDROCACBON NO

Trắc nghiệm bài 25: Ankan

Trắc nghiệm bài 26: Xicloankan

Trắc nghiệm bài 27: Luyện tập : Ankan và xicloankan

Trắc nghiệm chương 5: Hidrocacbon no

CHƯƠNG 6: HIDROCACBON KHÔNG NO

Trắc nghiệm bài 29: Anken

Trắc nghiệm bài 30: Ankađien

Trắc nghiệm bài 31: Luyện tập Anken và ankađien

Trắc nghiệm bài 32 Ankin

Trắc nghiệm chương 6: Hidrocacbon không no

CHƯƠNG 7: HIDROCACBON THƠM, NGUỒN HIDROCACBON THIÊN NHIÊN. HỆ THỐNG HÓA VỀ HIDROCACBON

Trắc nghiệm bài 35 Benzen và đồng đẳng. Một số hidrocacbon thơm khác

Trắc nghiệm bài 36 Hidrocacbon thơm

Trắc nghiệm bài 37: Nguồn hidrocacbon thiên nhiên

Trắc nghiệm chương 7: Hidrocacbon thơm, nguồn hidrocacbon thiên nhiên, hệ thống hóa về hidrocacbon

CHƯƠNG 8: DẪN XUẤT HALOGEN - ANCOL - PHENOL

Trắc nghiệm bài 40: Ancol

Trắc nghiệm bài 41: Phenol

Trắc nghiệm bài 42: Luyện tập dẫn xuất halogen, ancol và phenol

Trắc nghiệm chương 8: Dẫn xuất halogen - ancol - phenol

CHƯƠNG 9: ANDEHIT - XETON - AXIT CACBOXYLIC

Trắc nghiệm bài 44: andehit xeton

Trắc nghiệm bài 45: Axit cacboxylic

Trắc nghiệm bài 46: Luyện tập andehit, axeton và axit cacboxylic

Trắc nghiệm chương 9: Andehit - xeton - axitcacboxylic

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 11