Trắc nghiệm Toán lớp 6

Dưới đây là loạt bài về trắc nghiệm toán 6. Các câu hỏi và bài tập đều có đáp án. Phần này giúp học sinh ôn luyện kiến thức rất tốt và làm quen với hình thức thi trắc nghiệm. Để tìm bài này trên Google, các bạn gõ vào ô tìm kiếm cụm từ: trac nghiem toan 6 KhoaHoc

TRẮC NGHIỆM TOÁN 6 - TẬP 1

HỌC KỲ

Trắc nghiệm học kì I

Trắc nghiệm học kì II

CHƯƠNG 1: ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN

Trắc nghiệm bài 1: Tập hợp. Phần tử của tập hợp

Trắc nghiệm bài 2: Tập hợp các số tự nhiên

Trắc nghiệm bài 3: Ghi số tự nhiên

Trắc nghiệm bài 4: Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con

Trắc nghiệm bài 5: Phép cộng và phép nhân

Trắc nghiệm bài 6: Phép trừ và phép chia

Trắc nghiệm bài 7: Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số

Trắc nghiệm bài 8: Chia hai lũy thừa cùng cơ số

Trắc nghiệm bài 9: Thứ tự thực hiện các phép tính

Trắc nghiệm bài 10: Tính chất chia hết của một tổng

Trắc nghiệm bài 11: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

Trắc nghiệm bài 12: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9

Trắc nghiệm bài 13: Ước và bội

Trắc nghiệm bài 14: Số nguyên tố Hợp số Bảng số nguyên tố

Trắc nghiệm bài 15: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố

Trắc nghiệm bài 16: Ước chung và bội chung

Trắc nghiệm bài 17: Ước chung lớn nhất. Bội chung lớn nhất

Trắc nghiệm chương 1: Ôn tập bổ túc về số tự nhiên

CHƯƠNG 2: SỐ NGUYÊN

Trắc nghiệm bài 1: Làm quen với số nguyên âm

Trắc nghiệm bài 2: Tập hợp các số nguyên

Trắc nghiệm bài 3: Thứ tự trong tập hợp các số nguyên

Trắc nghiệm bài 4: Cộng hai số nguyên cùng dấu

Trắc nghiệm bài 5: Cộng hai số nguyên khác dấu

Trắc nghiệm bài 6: Tính chất của phép cộng các số nguyên

Trắc nghiệm bài 7: Phép trừ hai số nguyên

Trắc nghiệm bài 8: Quy tắc dấu ngoặc

Trắc nghiệm bài 9: Quy tắc chuyển vế

Trắc nghiệm bài 10: Nhân hai số nguyên khác dấu

Trắc nghiệm bài 11: Nhân hai số nguyên cùng dấu

Trắc nghiệm bài 12: Tính chất của phép nhân

Trắc nghiệm bài 13: Bội và ước của một số nguyên

Trắc nghiệm chương 2: Số nguyên

CHƯƠNG 1: ĐOẠN THẲNG

Trắc nghiệm bài 1: Điểm.Đường thẳng

Trắc nghiệm bài 2: Ba điểm thẳng hàng

Trắc nghiệm bài 5: Tia

Trắc nghiệm bài 3: Đường thẳng đi qua hai điểm

Trắc nghiệm bài 6: Đoạn thẳng

Trắc nghiệm bài 7: Độ dài đoạn thẳng

Trắc nghiệm bài 8: Khi nào thì AM + MB = AB ?

Trắc nghiệm chương 1: Đoạn thẳng

TRẮC NGHIỆM TOÁN 6 - TẬP 2

PHẦN SỐ HỌC - CHƯƠNG III: PHÂN SỐ

Trắc nghiệm bài 1: Mở rộng khái niệm phân số

Trắc nghiệm bài 2: Phân số bằng nhau

Trắc nghiệm bài 3: Tính chất cơ bản của phân số

Trắc nghiệm bài 4: Rút gọn phân số

Trắc nghiệm bài 5: Quy đồng mẫu nhiều phân số

Trắc nghiệm bài 6: So sánh phân số

Trắc nghiệm bài 7: Phép cộng phân số

Trắc nghiệm bài 8: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số

Trắc nghiệm bài 9: Phép trừ phân số

Trắc nghiệm bài 10: Phép nhân phân số

Trắc nghiệm bài 11: Tính chất cơ bản của phép nhân phân số

Trắc nghiệm bài 12: Phép chia phân số

Trắc nghiệm bài 13: Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm

Trắc nghiệm bài 14: Tìm giá trị phân số của một số cho trước

Trắc nghiệm bài 15: Tìm một số biết giá trị một phân số của nó

Trắc nghiệm chương 3: Phân số

PHẦN HÌNH HỌC - CHƯƠNG II: GÓC

Trắc nghiệm Bài 1: Nửa mặt phẳng

Trắc nghiệm Bài 2: Góc

Trắc nghiệm Bài 3: Số đo góc

Trắc nghiệm Bài 4: Khi nào góc xOy + góc yOz = góc xOz?

Trắc nghiệm Bài 6: Tia phân giác của góc

Trắc nghiệm Bài 8: Đường tròn

Trắc nghiệm Bài 9: Tam giác

Trắc nghiệm chương 2: Góc

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 6